அழகுக்குறிப்புகள்

வெள்ளைப்பூண்டு - க்ரீன் டீ - சந்தனம் வைத்து என்ன செய்யலாம்?..!

தினமும் படுக்கும் போது எலுமிச்சை சாற்றை காட்டனில் நனைத்து, அதனை பரு உள்ள இடத்தில் வைத்து வந்தால், பருக்களில் உள்ள நீர்மமானது மற்ற இடங்களில் பரவாமல் இருக்கும். மேலும் படிக்க...