கோரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முதலாவது இலங்கையர் சிகிச்சையின் பின் வீடு திரும்பினார்

பதிவிட்டவர் - Editor
கோரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முதலாவது இலங்கையர் சிகிச்சையின் பின் வீடு திரும்பினார்

நாட்டில் முதலாவது கோரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகிய நபர் சிகிச்சை மூலம் முழுமையாகச் சுகமடைந்த நிலையில் கொழும்பு தொற்று நோயில் வைத்தியசாலையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார்.

இத்தாலி நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வழிகாட்டியாக செயற்பட்டவரே இவ்வாறு கோரானா தொற்றுக்குள்ளாகி கொழும்பு தொற்று நோயில் வைத்தியசாலை (ஐடிஎச்) சுகமடைந்த நிலையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.