தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின

பதிவிட்டவர் - Editor
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின

2020 ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதி நடைபெற்ற தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறுகள் வெளியிடபட்டுள்ளன.

பெறுபேறுகளை http://www.doenets.lk அல்லது http://www.results.exams.gov.lk//viewresultsforexam.htm என்ற முகவரியில் பார்வையிடலாம் என்று பரீட்சைகள் திணைக்களம் என்று பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

தேசியப் பாடசாலைகளுக்கு தரம் 6இல் மாணவர்களக அனுமதிப்பதற்காக பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

instagram takipi satn al